Genel SekreterZeliha ARAS ALTINOK,mesleki çalışmalarını elektrik piyasası üzerinde yoğunlaştırmıştır.  Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede İdare Hukuku Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans programından mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Emobilite Operatörleri Derneği’nin (E-MOD) Genel Sekreterliğini yürütmektedir.