Eşarj


Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj)

2008 yılında faaliyete geçmiştir. Temel kuruluş kapsamımız; Elektrikli Araçlara yönelik özel ve halka açık alanlarda şarj istasyonları ve sistemleri tesis etmek, işletmek, elektrik enerjisi ve bağlı yazılım çözümlerini sunmaktır. Nisan 2018'de Eşarj'ın çoğunluk hissesi Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

Eşarj, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 23/06/2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kararı ile; 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciği faliyeti göstermek üzere, lisans sahibi olmuştur.